Tralaškola: rozvíjame umeleckú tvorivosť Vašich detí

Kto sme?

Kto sme?

Sme škola ponúkajúca umelecké vzdelávanie a umelecké aktivity základného stupňa pre deti od štyroch rokov až po dospelosť. Začať so štúdiom umenia sa dá v každom veku, ale najlepšie a najvhodnejšie v predškolskom období, v čase najväčšej spontánnej tvorivosti dieťaťa. Zmyslom a poslaním štúdia je otvoriť cestu k umeniu, naučiť sa mu porozumieť, dokonca ho vytvárať. Základom spoločnej práce so študentami je záujem spoločne objavovať a chuť spestriť si svoj deň tvorivou činnosťou. Aj život študenta sa tak stane objavnejším a pestrejším.

Štúdium

Chcete vedieť úplne všetko?

Navštívte nás na našej Tralaškola Facebook stránke.

Tralaškola
Ďurková 18
949 01 Nitra
(budova Lidl, vchod od Schurmannovej ulice)