Zápis na školský rok 2023/2024

Pozývame vás na zápis do Tralaškoly pre školský rok 2023/2024


Zápis do Tralaškoly na nový školský rok 2023/2024  krok za krokom.

Dni zápisu:

pondelok 4.9. 2023   10.00-17.00
utorok 5.9. 2023   13.00-18.00
piatok 8.9. 2023   13.00-18.00 – pre žiakov EP Veľký Kýr

Pre nových žiakov prijatých v máji 2023:
1. Potvrdenie nástupu do školy u triedneho učiteľa
2. Odovzdanie čestného prehlásenia triednemu učiteľovi
3. Odovzdanie vyplneného a podpísaného tlačiva súhlasu so spracovaním údajov
4. Vytvorenie rozvrhu s triednym učiteľom
 

Pre pokračujúcich žiakov:
1. Potvrdenie záujmu o pokračovanie v štúdiu u triedneho učiteľa
2. Odovzdanie čestného prehlásenia triednemu učiteľovi
3. Vytvorenie rozvrhu s triednym učiteľom

Informácie k zadeleniu žiakov k triednym učiteľom získate na recepcii školy
Aktuálne  dokumenty nájdete na http://www.tralaskola.sk/tlaciva/
                                                                                                   Tešíme sa na vás.