Koledníci na vrátnici

Koledníci na vrátnici. Tradičné muzicírovanie na recepcii školy v predvianočnom čase.