Rada školy

Rada školy:

                   prof. PhDr. Peter Seidler, CSc., predseda

                   prof. PhDr. Viera Kurincová, CSc.

                   akad.mal. Karol Felix

                   Mgr. art. Eva Pavlíková

                   Mgr. Laco Réti

                   Mgr. Klaudia Kysler Demanková

                   Zdenka Cucorová

                   Ing. Katarína Hrivňáková

                   Mgr. Zuzana Hlušeková

Umelecká rada školy:

                    Ondrej Vydarený, Dis.art. - vedúci umeleckej rady

                    Mgr. Zuzana Mičeková

                    Mgr. art. Barbora Kolářová

                    Mgr. art. Monika Višňovská

                    Mgr. Róbert Miček