Hudobný odbor

Prečo študovať hudobný nástroj a spev?

Hra na hudobnom nástroji rozvíja okrem fantázie a intelektu aj rečové a motorické centrum mozgu. Koordinácia pohybov a rozvoj jemnej motoriky dopĺňa pestovanie zmyslu pre rôzne odtiene zvuku. Štúdium hry na hudobný nástroj nie je krátkodobým záujmovým krúžkom, je to dlhodobé vzdelávanie, ktoré prinesie svoje ovocie pri pravidelnej príprave. Len samotné zvládnutie efektívnych postupov v domácej príprave, ako dôležitý krok k hráčskej samostatnosti, trvá aj niekoľko rokov a vyžaduje veľa trpezlivosti a spolupráce študenta, učiteľa ale aj rodiča. Hudba nakoniec bude sprevádzať absolventa školy po celý život, či už ako poslucháča alebo aktívneho hráča. Pravidelnosť v príprave na vyučovanie naučí študentov zodpovedne pracovať s časom a úlohami. Naši študenti sú vo väčšine výborní aj vo všeobecne vzdelávacích predmetoch na základných a stredných školách.

Pre koho je hudobný odbor určený?

Na štúdium hudby prijímame deti od 4 rokov. V Tralaškole môžete študovať spev, zborový spev, hru na klavír, husle, kontrabas, gitaru klasickú, elektrickú a basovú, zobcovú a priečnu flautu, saxofón, klarinet a bicie nástroje. Hru na nástroj a spev od začiatku dopĺňajú hodiny hudobnej náuky v malých skupinách a u spevákov aj individuálne hodiny povinného hudobného nástroja, ideálne klavíra alebo gitary a hodiny zborového spevu. Na začiatok štúdia si môžete u nás zapožičať hudobný nástroj - husle a flautu.

Všetci študenti majú možnosť spievať v Tralaškolskom speváckom zbore, ktorého dramaturgia je moderná, zbor spolupracuje aj s kapelou a jeho vystúpenia patria k finále našich slávnostných programov. U začiatočníkov je ideálne navštevovať najskôr rytmickú dielničku. V originálnych tralaškolských voliteľných predmetoch si deti hravou formou skúšajú svoje ďalšie špecifické hudobné možnosti.

Prijímacie skúšky

Základné predpoklady pre štúdium hudby odhalíme pri prijímacom konaní, ak dieťa dokáže zaspievať jednu ľudovú (detskú) pieseň, zopakuje (vytlieska) zadané rytmické príklady, dokáže zopakovať (zaintonovať) zahraté tóny a postrehne rozdiely medzi viacerými zahratými tónmi.

Čo spolu objavíme?

Náš hudobný odbor je žánrovo otvorený a ponúka veľa príležitostí rôznorodých hudobných zážitkov. V škole sa rozvíja pestrá hudobná spolupráca medzi triedami. Vyučovanie obohacujú detský sláčikový orchester a rôzne hudobné zoskupenia, kapely a projekty.

Študenti sa pravidelne od svojich hráčskych začiatkov verejne prezentujú, pretože návyk na pódium je súčasťou ich štúdia hudby. Aj tí najhanblivejší sa postupne cez túto špecifickú činnosť osmelia, a tak získajú cenné skúsenosti z vystupovania na verejnosti. Školská interpretačná súťaž - O Tralamačku - nielen vyhľadáva mimoriadne talenty, ale dáva príležitosť zasúťažiť si každému študentovi.

Návštevami koncertov, operných predstavení, exkurziami po stopách slávnych skladateľov či hudobnými workshopmi sprístupňujeme našim študentom hudobné zážitky živého profesionálneho umenia, učíme ich spôsobom vyhľadávania hudobného umenia a kritickému prijímaniu umeleckých diel.

Počas nášho 15 ročného pôsobenia v oblasti hudobnej prípravy a hudobného vzdelávania sa tešíme, že v každom súčasnom nitrianskom hudobnom zoskupení nájdeme našich bývalých študentov.