O nás

Tralaškola

je základná umelecká škola v centre Nitry. Je farebná, veselá a vytvára pre študentov špecializované umelecké tvorivé prostredie s otvoreným prístupom. Pri vzniku školy sme vychádzali z poznania, že o výbere školy pre naše deti má rozhodovať nielen jej dostupnosť, ale aj kvalita vyučovania, odbornosť pedagógov a ľudská korektnosť. Učitelia Tralaškoly sú prijímaní nielen na základe potrebnej odbornosti, ale aj na základe posúdenia ich komplexnej osobnosti, vzťahu k študentom a učiteľskému povolaniu a schopnosti stotožnenia sa s princípmi filozofie školy.

Škola  bola zriadená a zaradená do siete škôl a školských zariadení MŠVVaŠ SR v roku 2005. Jej zriaďovateľkou je Mgr. Alica Rétiová. Škola má štyri umelecké odbory: hudobný, literárno-dramatický, tanečný a výtvarný. Okrem svojho hlavného sídla v Nitre má Tralaškola aj elokované pracoviská pri ZŠ v Lukáčovciach a pri ZŠ a MŠ vo Veľkom Kýri, ktoré uľahčujú talentovaným študentom prístup k umeleckému vzdelávaniu priamo v mieste bydliska.

Školu navštívili umelci zo štyroch svetadielov, z ktorých väčšina pracovala spolu s našimi študentmi na umeleckých workshopoch: Joe Alegado (Mexiko), Ernesto Naisthat (Argentína), Babel Thiam (Senegal - Taliansko), Dusou Toure (Senegal), Christa Flaig (Nemecko), Stephan Copland a Meredith Copland (Austrália), Anani Dodji Sanouvji (Togo - Holandsko), Mária Machatová (Francúzsko - Slovensko), Tereza Pospěchová (Česko), Jiří Stivín (Česko), Peter Šavel (Belgicko), Henry Tóth (Slovensko), Peter Šimun (Slovensko), Juraj Griglák (Slovensko), Juraj Burian (Slovensko), Divadlo Piki a Harry Teater (Slovensko).

Škola získala Cenu Dekanky Pedagogickej fakulty UKF v Nitre (2009), Ďakovnú medailu riaditeľa Detskej fakultnej nemocnice v Bratislave za podporu rozvíjania kreatívnych činností pacientov (2011). Je školiacim pracoviskom pre študentov učiteľstva umeleckých predmetov PF UKF v Nitre. Pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského vzdelávania škola získala Ďakovný list od rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre - za dlhodobú spoluprácu a mimoriadny prínos ku kvalite prípravy študentov učiteľských študijných programov (2019).

Chcete vedieť úplne všetko?

Navštívte nás na našej Tralaškola Facebook stránke.