Informácie

BOOSTER-NR 2021

S ohľadom na súčasnú situáciu je ročník 2021 medzinárodnej súťaže BOOSTER-NR v hre na elektrickú a basovú gitaru pre žiakov ZUŠ zrušený.

 

 

O súťaži

BOOSTER-NR je súťaž – workshop – koncert, jej cieľom je objaviť – podporiť – inšpirovať. Podstatnou súčasťou podujatia je moderná interpretačná súťažná časť. Je prvou celoslovenskou súťažou v hre na elektrickú gitaru a basovú gitaru pre žiakov základných umeleckých škôl. Poskytuje priestor pre podporu hudobných talentov, propagáciu umeleckého vzdelávania detí a mládeže a priestorom pre inšpiráciu mladých interpretov neklasickej gitarovej hudby. Súťaž je príležitosťou spájať rozvoj talentov s profesionálnou hudobnou scénou prostredníctvom spoluúčasti osobností hudobného diania na Slovensku. Od 2. ročníka BOOSTER-NR je súťaž otvorená aj záujemcom zo zahraničia.

Súťažiaci

Súťaž je určená žiakom základných umeleckých škôl. Podmienkou je splnenie vekovej kategórie, naštudovanie určeného súťažného repertoáru, zaslanie prihlášky a uhradenie účastníckeho poplatku v stanovenom čase. Súťaž je jednokolová.

Súťažné kategórie

  • 1E – hra na elektrickej gitare, žiaci do 16 rokov
  • 2E – hra na elektrickej gitare, žiaci nad 16 rokov (vrátane)
  • 1B – hra na basovej elektrickej gitare, žiaci do 16 rokov
  • 2B – hra na basovej elektrickej gitare, žiaci nad 16 rokov (vrátane)

Vek súťažiaceho sa počíta ku dňu súťaže. Súťažiaci, ktorý dovŕšil 16 rokov v deň súťaže sa prihlasuje do vyššej kategórie (2E resp. 2B).

Súťažný repertoár

  1. Povinná skladba (podľa kategórie). Pozrite si zoznam povinných skladieb.
  2. Skladba podľa vlastného výberu, akceptuje sa úprava aj zvolený aranžmán.

Odporúčame, aby boli skladby charakterovo odlišné. Súťažné vystúpenie má časový limit oboch skladieb spolu od 5 – 7 minút.
Po prekročení tohto limitu tajomník poroty vystúpenie preruší. Zmena súťažného repertoáru nie je možná.

Prihláška

Účasť na súťaži je spoplatnená účastníckym poplatkom 20€, ktorý zahŕňa vstupy na súťaž a workshop, občerstvenie a obed v deň súťaže. Poplatok za účasť učiteľa je 25€. V prípade účasti viacerých žiakov toho istého učiteľa sa poplatok za účasť učiteľa platí len raz. Doprovodné osoby (rodina) zaplatia symbolické vstupné na mieste konania súťaže.

V spolupráci so svojím učiteľom sa môžete elektronicky prihlásiť kliknutím sem. Následne obdržíte e-mailom potvrdenie, že sme Vašu prihlášku dostali spolu s informáciami o platbe. Prihláška nadobúda platnosť až po uhradení účastníckeho poplatku.
V prípade technických problémov s prihláškou nás neváhajte kontaktovať na boosternr@tralaskola.sk.

Odborná porota a ocenenia

Členmi odbornej poroty sú profesionálni umelci a pedagógovia umeleckých škôl. Odborná porota hodnotí výkony súťažiacich a udeľuje 1., 2. a 3. miesto v kategórii a osvedčenie o účasti na workshope. Víťazi získavajú vecné ceny.

Nedodržanie súťažných podmienok sa zohľadňuje v hodnotení. Pri nedostatočnom počte bodov má porota právo niektoré miesta neudeliť.

Organizátor a vyhlasovateľ súťaže

Organizátorom súťaže je Občianske združenie Tralaškola a Súkromná základná umelecká škola Tralaškola, Ďurková 18 Nitra.

Zabezpečuje prípravu súťaže a jej plynulý priebeh. Nie je povinný upozorniť súťažiacich na nesprávne zvolený repertoár alebo nedodržanie časového limitu. Súťažné vystúpenie s prekročením časového limitu sa tajomníkom poroty preruší. Organizátor zverejní podmienky súťaže a  určí povinnú skladbu pre jednotlivé kategórie.

Prihlasovanie na súťaž sa realizuje elektronicky cez www.tralaskola.sk. Pre prípadný ďalší kontakt s organizátorom využívajte e-mail: boosternr@tralaskola.sk.