Harmonogram súťaže

Harmonogram 2019

 

Harmonogram súťaže

 

BOOSTER-NR sa uskutoční 10. 5. 2019 s nasledovným programom:

9.00 - 9.30 - Registrácia súťažiacich (ZUŠ Tralaškola, Ďurková 18)  a zvukové skúšky

10.00         - Začiatok súťaže

13.00         - Obedná prestávka

14.30         - Workshop

16.00         - Vyhodnotenie súťaže a koncert víťazov