Literárne soirée 19.5.2023

Literárne soirée 19.5.2023. Večer plný poézie a prózy v podaní žiakov literárno- dramatického odboru.