Záverečná vernisáž

Vernisáž absolventov prípravného štúdia, absolventov prvej časti I. stupňa štúdia vo výtvarnom odbore, vernisáž scénografického ateliéru a ateliéru počítačovej grafiky.