Via Dommus


Via Dommus/Cesta domov, 3. ročník originálneho umeleckého podujatia Tralaškoly raz za dva roky  určeného bývalým absolventom školy, ktorí sa venujú umeniu v ďalšom profesionálnom štúdiu alebo v záujmovej rovine. Tento rok prijali pozvanie študenti konzervatória a vysokých umeleckých škôl v Bratislave a v Basileji. V programe účinkovali tiež súčasní absolventi a učitelia Tralaškoly. Dovidenia na Via Dommus 2018!