Triedne koncerty

Ochutnávka z Tralaškolských triednych koncertov.
Koncert klavírnej triedy Mgr. Alice Rétiovej

13. jún 2019