Štyri ročné obdobia

Hudobno-dramatické predstavenie našich najmenších žiakov. Predstavenie vzniklo v spolupráci pani učiteliek Lucii Pullmanovej a Zuzany Šemelákovej. Účinkujú v ňom žiaci prípravného štúdia literárno-dramatického a hudobného odboru.


Štyri ročné obdobia je spoločné predstavenie študentov prípravného štúdia hudobného a literárno-dramatického odboru Tralaškoly na záver školského roku. Tomu najmilšiemu publiku – rodičom, súrodencom, starým rodičom a známym deti predviedli to, čom u sa usilovne po celý školský rok venovali – spevu, rytmizácii,  hre na orffových nástrojoch, pohybu v priestore, výslovnosti a základom tvorivej dramatiky.