Prijímacie skúšky

7.9. 2016 sa konali doplňujúce prijímacie skúšky do všetkých odborov Tralaškoly. Ceníme si vysokú účasť, bola aj cukrová vata, ale hlavne dobrá atmosféra.