Krajina bez vedomia. Divadelné predstavenie 13.06.2024

Krajina bez vedomia 1. a 2. premiéra v divadelnej sále Tralaškoly 103.06.2024. Réžia Zuzana Mičeková