Hotel Nest

Potešte sa s nami fotkami z vtipnej autorskej detektívnej komédie Hotel Nest, v podaní študentov Beáty Mészárosovej, ktorá mala premiéru v Starom divadle K. Spišáka.