Ariela - malá morská víla

Ariela. Malá morská víla je prvé predstavenie najmenších študentov tanečného a literárno-dramatického odboru na záver školského roka. Rozprávková téma, scéna, kostýmy, hudba, divadelná akcia a text – jednoducho umelecký príbeh stvárnený najmladšími adeptmi tanca a divadla.