Absolventský koncert

Absolventský koncert študentov hudobného odboru je vyvrcholením práce v jednotlivom stupni štúdia. Študenti sa v spolupráci s učiteľmi hlavných predmetov pripravujú na koncert dlhodobo. Často krát má koncert silný emocionálny charakter, študenti ním absolvujú prvú vážnejšiu skúšku. Niektorí študenti absolvujú nielen ako sólisti ale aj ako komorní hráči v malých hudobných zoskupeniach.
 

Absolventský koncert študentov hudobného odboru je vyvrcholením práce v jednotlivom stupni štúdia. Študenti sa v spolupráci s učiteľmi hlavných predmetov pripravujú na koncert dlhodobo. Často krát má koncert silný emocionálny charakter, študenti ním absolvujú prvú vážnejšiu skúšku. Niektorí študenti absolvujú nielen ako sólisti ale aj ako komorní hráči v malých hudobných zoskupeniach.
Gratulujeme našim absolventom hudobného odboru k ich nedeľnému koncertnému výkonu.