Absolventská a ročníková vernisáž


Absolventská výstava  je vyvrcholením práce študentov prvého stupňa. Práca jednotlivcov je prezentovaná často od skíc až po konečné stvárnenie pôvodnej myšlienky autora v rôznych výtvarných technikách od kresby, kresleného komiksu, cez grafiku a maľbu až po textil, plastiku, počítačovú grafiku, či prácu s materiálom v 3D stvárnení. Obhajobou práce na vernisáži autor – absolvent  predstavuje svoj umelecký zámer, výber výrazových prostriedkov a techník a samotný výsledok.
 

Absolventská a ročníková vernisáž študentov II. časti I. stupňa a študentov II. stupňa