Absolventska vernisáž 15.5.2022

ABSOLVENTSKÁ VERNISÁŽ

Prezentácia prác absolventov výtvarného odboru

Nedeľa  15. mája 2022

14.30 - Malí absolventi

16.00 - Veľkí absolventi