Tanečný koncert v Starom divadle 16.06.2015

Tanečný koncert bol sumárom tanečného odboru za celý školský rok 2014/2015. Divadelný príbeh lenivého chlapca prepínajúceho tv vysielania a motivujúcej mamy spojil do jedného celku rôznorodé choreografie, žánre a tanečné štýly. Radi sme si opakovane  vychutnali aj na tanečných súťažiach  úspešné vystúpenia našich tanečníkov.