Snehulienka v Tralíkove - Tanečný program najmenších Tralaškoláčikov v Aule UKF 22.5.2015

Snehulienka v Tralíkove je predstavenie detí  predškolského veku z tanečného, literárno-dramatického a hudobného odboru Tralaškoly.  Malí tanečníci predviedli svoje prvé choreografie, hudobníci svoj spev sprevádzali  aj hrou na orffove nástroje. Hosťom večera bolo divadelné predstavenie mladších žiakov Príbeh z knižnice v réžii Beáty Mészárosovej.  Scéna a rekvizity: Veronika Vaculová a Júlia Solivajsová, tanečné choreografie: Katka Zemanová, hudobné vystúpenia viedla Janka Maľová.