Koncert husľovej a saxofónovej triedy 22.05.2024

Triedy koncert husľovej triedy Michala Lazára a saxofónovej triedy Pavla Lazara. 22.05.2024 v koncertnej sále Tralaškoly.