Chrámový koncert 11.06.23

Chrámový koncert školy v Kostole reformovanej kresťanskej cirkvi. Predstavili sa na ňom naši flautisti, gitaristi a speváci.