Čaj o piatej - divadelné predstavenie 17.06.2023

Divadelné predstavenie žiakov z triedy Zuzany Mičekovej v novej sále Tralaškoly 17.06.2023