Adventný koncert v Kostolíku sv. Urbana na Zobore 19.12.2015

Krásna a intímna atmosféra zoborského kostolíka nás inšpirovala k príprave už v poradí druhého adventného koncertu  študentov a učiteľov Tralaškoly. Obdobie adventu, stíšenia a osobného rozjímania, nevylučuje pohrúženie sa do tónov hudby. Meditatívnosť i energia starej hudby bola v interpretácii našich hudobníkov obohatená aj o skladby  ďalších hudobných období i žánrov.

Hudobná dramaturgia: Barbora Kolářová a Zdenka Cucorová