Zápis

Zápis na nový školský rok 2021/2022

Pozývame našich žiakov pokračujúcich v štúdiu a nových prijatých na štúdium v máji 2021 na zápis do všetkých tried a umeleckých odborov Tralaškoly. Termíny: 02.09. od 9.00-17.00, 03.09. od 13.00-18.00 a vo Veľkom Kýri 03.09. od 13.00-17.00. Môžete využiť zápis u triedneho učiteľa telefonicky alebo mailom.