CARMEN - Zájazd do opery SND 22.2.2023


Opera G. Bizeta Carmen je strhujúcou hudobnou drámou. Príbeh o sile ľudských vášní, láske a slobode je okorenený temperamentnými i dojímavými melódiami a strhujúcimi rytmami.
Predstavenie odporúčame žiakom všetkých umeleckých odborov 12+ Prihlasujte sa u svojho triedneho učiteľa/učiteľky do 22.2.2023