TLAČIVÁ potrebné pre vstup do budovy

Milí rodičia a žiaci!


V pondelok 26. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu vo všetkých odboroch a triedach školy. Dištančná forma štúdia týmto v Tralaškole končí. Bližšie informácie Vám poskytne triedny učiteľ alebo kancelária školy.

Mgr. Alica Rétiová, riaditeľka školy

 

Organizácia vyučovania od 3.5. 2021

Prezenčné vyučovanie organizujeme za prísnych hygienických opatrení. Do školy vstupujú žiaci s rúškom a rodičom podpísaným čestným vyhlásením o bezinfečnosti Bez tohto dokumentu nebude možné do Tralaškoly nastúpiť. Ak je žiak v rámci ZŠ, SŠ v triednej karanténe, na vyučovanie do Tralaškoly rovnako nepríde.

Podľa nariadenia Ministerstva školstva je potrebné preukázať sa nasledovne - 2 prípady:

A. ŽIAK 

1. - Vyhlásenie zákonného zástupcu

 

B. PLNOLETÝ ŽIAK

1. - Vyhlásenie návštevníka školy

 

"Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni (vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá čestné vyhlásenie alebo plnoletý žiak sám za seba predkladá čestné vyhlásenie."

 

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť žiakov aj učiteľov našej školy!

Tešíme sa na Vás opäť v Tralaškole!