Spolu vytvárame bezpečné prostredie

Milí rodičia, ak nie sme v zelenej farbe okresu, potrebuje každý žiak školy pre vstup do budovy školy Potvrdenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť http://www.tralaskola.sk/tlaciva/ vypísať a pribaliť dieťaťu, alebo  Potvrdenie o bezpríznakovosti môžete zasielať triednemu učiteľovi využitím rodičovského konta edupage. Heslá do konta sme Vám tento týždeň odoslali na mail. Návod pre odoslanie potvrdenia nájdete tu: https://help.edupage.org/sk/u2462.