Prijímačky 26.5.2022

PRIJÍMAČKY DO TRALAŠKOLY  - 26.mája 2022  od 14.00 - 18.00

Pre nových záujemcov o štúdium na školský rok 2022/2023 zverejňujeme e-prihlášku. Jej vyplnenie zjednodušuje administratívu a vieme vás pozvať na prijímacie skúšky na konkrétny čas. Ďakujeme. https://tralaskola.edupage.org/register/

Pozývame záujemcov o umelecké štúdium na našej škole 26.5.2022 na prijímačky a tešíme sa na vás.