OTP

OTP režim pre žiakov školy

Zmenou Školského semaforu/verzia 1.7/ sa od 19.1.2022 zmenil vstup pre žiakov ZUŠ od 12 rokov a 2 mesiacov na OTP režim. Prosíme vás:

1. o dokladovanie očkovania alebo prekonania ochorenia covid, alebo

2. o vykonanie a dokladovanie antigénového samotestu nie staršieho ako 48 hodín. Môžete podobne ako u všetkých žiakov stále potrebné Potvrdenie o bezpríznakovosti posielať cez EDUPAGE https://help.edupage.org/sk/u2512, alebo vytlačiť zo stránky www.minedu Príloha 4 Potvrdenie o vykonaní antigénového samotestu s negatívnym výsledkom: https://www.minedu.sk/data/att/21795.pdf

Ďakujem za porozumenie