dražovský kostolík

Výstava prác študentov v N Centro od 2.2.2016

Študenti výtvarných ateliérov Tralaškoly odvážne a rôznorodo stvárnili Kostol sv. Michala archanjela v Dražovciach, významnú historickú pamiatku nitrianskeho regiónu. Okrem klasickej kresby a maľby využili autori techniky domaľby, grafiky, koláže, vyškrabávania či vkladania kontrastných materiálov. Fascinujúca je originalita a variabilita výtvarných prístupov k tej istej téme. Výtvarné práce vytvorili študenti Tralaškoly vo veku od 5 do 11 rokov.