Doplňujúce prijímacie skúšky

Pozývame všetkých záujemcov o umelecké vzdelávanie na septembrové doplňujúce prijímacie skúšky.