2% z daní

Vážení rodičia a priatelia Tralaškoly!

Aj tento rok sa OZ Tralaškola, ktoré vzniklo na podporu umeleckého vzdelávania žiakov a učiteľov Tralaškoly, uchádza o 2% Vašich daní.

 

Pre venovanie 2% z dane pre zamestnancov je potrebné:

1. Požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z prijímov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.

2. Vyplniť vyhlásenie o poukázaní 2% z dane. Uveďte Vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. 

3. Najneskôr do 30. apríla 2021 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste Vášho bydliska.

 

Dôležité termíny:

- do 31. marca 2021 - podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie, + podanie daňových priznaní právnickými osobami - vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania.

- do 30. apríla 2021 - zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

 

Ak ste pracovali ako dobrovoľník viac ako 40 hodín v roku 2020, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.