Prijímačky

Pozývame vás na prijímačky do Tralaškoly dňa 7.septembra 2022 od 14.00 do 18.00

Pre nových záujemcov o štúdium na školský rok 2022/2023 zverejňujeme e-prihlášku. Jej vyplnenie zjednodušuje administratívu a vieme vás pozvať na prijímacie skúšky na konkrétny čas. Ďakujeme. https://tralaskola.edupage.org/register/