PRIHLÁŠKA

Milý záujemca o štúdium v Tralaškole!

Na štúdium prijímame žiakov po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok, doplňujúce prijímacie skúšky sa budú v Tralaškole konať v sobotu, 
4. 9. 2021 - 9.00 - 12.00 hod a 13.00 - 16.00 hod. Pred tým, Vás prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky (bude opäť spustená v auguste). O následnom postupe Vás budeme mailom informovať.

 

Prijímacie skúšky pre elokované pracovisko ZŠ a MŠ Veľký Kýr sa budú konať 3. 9. 2021 - 13.00 - 17.00 hod. Pre školský rok 2021/2022 otvárame triedu Hry na flaute, Hry na gitare, spevácku triedu, divadelnú triedu a triedy výtvarného odboru. V prihláške  (bude opäť spustená v auguste) prosíme uviesť do poznámky "štúdium VK".

 

Tešíme sa na osobné stretnutie,

Tralaškola