Výtvarný odbor

Prečo študovať vo výtvarnom ateliéri Tralaškoly?

Význam výtvarného umenia sa dnes mení, prepája rozmanité oblasti ľudského poznania. Preto štúdium výtvarného umenia potrebuje priestor pre úsudok i intuíciu, pre poznanie aj fantáziu. Naše metódy práce so študentmi - laborovanie, skúmanie, pozorovanie sa stretávajú aj s poznatkami z matematiky, geografie, fyziky, biológie, literatúry... Radosť z umeleckého objavovania je naša metóda aj cieľ. V ateliéroch vytvárame v prvom rade kreatívny priestor pre tvorbu a realizáciu vlastných originálnych výtvarných predstáv a nápadov našich študentov. Neskôr pribúdajú aj študentské objavovania a výzvy v podobe nových tém a techník. Našou snahou je viesť študenta k postupnej samostatnosti v celom umeleckom procese: od inšpirácie, rozvíjania prvotného nápadu, formovania námetu, realizáciu až po samotnú cieľavedomú obhajobu a prezentáciu práce formou absolventskej vernisáže.

Pre koho je výtvarný odbor určený?

Štúdium výtvarnej tvorby v Tralaškole je určené pre deti od 4 rokov až po dospelých. 

Prijímacie skúšky

Predpokladom štúdia je absolvovanie veku primeranej prijímacej skúšky, ktorou je zoznámenie sa so študentom a jeho samotná výtvarná aktivita v našom ateliéri – kresba a maľba na jednoduchú tému. Na prijímacie skúšky si so sebou prineste vlastné domáce práce, aby sme spoznali vaše záujmy a výtvarné videnie a fantáziu.

Čo spolu objavíme?

Najmladší študenti začínajú s výtvarnou prípravou, starší sú zaradení do ročníka podľa veku a zručnosti. Základom štúdia  je podpora vlastnej kreativity a súčasné oboznamovanie sa so základnými výtvarnými technikami - kresbou, maľbou, grafikou, modelovaním, dekoratívnymi činnosťami, ale tiež s experimentálnymi technikami. Neskôr študenti spoznávajú prácu s textilom vo forme umeleckého odevu, tapisérie, šperku a iných umeleckých predmetov, v priestorovej práci tvoria objekty z rôznych materiálov a výrobu keramiky. Študenti objavujú možnosti obohatenia výtvarného videnia a stvárnenia cez postupy počítačovej grafiky. V špecializovanom a v rámci Slovenska na stupni základného umeleckého štúdia ojedinelom scénografickom ateliéri sa študenti učia základom tvorby divadelnej scény a výrobe bábok. Svoje atraktívne miesto v tvorbe študentov majú tiež prieniky výtvarných techník, ktoré sú vždy objaviteľské a originálne. Naši starší študenti majú možnosť vlastnej profilácie vo výtvarnom vyjadrení, môžu si štúdium nakreovať podľa obľúbenej výtvarnej disciplíny. Štúdium starších žiakov je doplnené dejinami výtvarnej kultúry. Výtvarná tvorba je v Tralaškole tiež súčasťou aktivít aj ďalších umeleckých odborov – divadla, tanca a hudby. Učitelia a študenti sú zainteresovaní do tvorby scény, kostýmov, doplnkov či bábok tralaškolských predstavení.