Tanečný odbor

Prečo študovať tanec v Tralaškole?

Učitelia tanečného odboru rozvíjajú u svojich študentov fyzickú stránku, osobnosť, záujmy a tvorivé nápady. Počas štúdia sa učia zmyslu pre muzikalitu, cítenie rytmu, spoluprácu a priestorové myslenie.

Tanečné hodiny striedajú pohybovú aktivitu s časom pre uvoľnenie tela aj mysle. Základom vyučovania tanca v Tralaškole je empatia, motivácia, pedagogický optimizmus, teda dôvera v študentove schopnosti. Na začiatku štúdia učiteľ študentov navádza slovne aj názorne, neskôr necháva realizovať ich fantáziu. Svojich študentov učíme technikám jednotlivých tanečných štýlov, ktoré sú základom ako pre tvorbu choreografie, tak aj pre schopnosť tanečnej improvizácie. Cieľom je vypestovať individuálne tanečné myslenie a konanie.

Pre koho je tanečný odbor určený?

Na štúdium tanca prijímame deti od 4 rokov, ale aj starších, ktorých zaraďujeme do ročníka základného štúdia podľa veku a predpokladov.

Prijímacie skúšky

Prijímacia skúška pozostáva z cvičení primeraných veku, ktoré odhalia fyzické a rytmické možnosti, ale aj fantáziu a záujem o tanec. Záujemcom odporúčame prísť v tanečnom/tréningovom oblečení (ideálne obtiahnutom a zároveň pohodlnom), najmä kvôli cvičeniam zameraným na rozsah pohybu, ohybnosť a flexibilitu. Krátkymi tanečnými kombináciami a rytmickými cvičeniami otestujeme tanečnosť, muzikalitu, vnímavosť, pohybovú pamäť, rytmické cítenie a individuálny prejav našich záujemcov. Títo si tiež možu pripraviť aj vlastnú krátku tanečnú ukážku. Preskúšanie jedného tanečníka, prípadne jednej skupiny tanečníkov rovnakého veku trvá približne 15 - 20 minút.

Čo spolu objavíme?

V tralaškolskom tanečnom odbore vyučujeme tanec - klasický, ľudový, jazzový, moderný, scénický a voliteľný predmet súborová práca. Študenti na hodinách pracujú s výrazom, technikou a akrobatickými prvkami, samozrejme podľa vekových a individuálnych možností. Vytvárame dostatočný priestor pre prezentáciu toho, čo sa študenti naučia, či už na ročníkových vystúpeniach v škole alebo na predstaveniach na profesionálnej divadelnej scéne. Tanečné súbory Tralaškoly sa pravidelne zúčastňujú slovenských a medzinárodných tanečných súťaží. Za posledné roky sme získali ocenenia na najvyšších miestach, dokonca aj na majstrovstvách Európy.