Tanečný odbor

Prečo študovať tanec v Tralaškole?

Učitelia tanečného odboru rozvíjajú u svojich študentov fyzickú stránku, osobnosť, záujmy a tvorivé nápady. Počas štúdia sa učia zmyslu pre muzikalitu, cítenie rytmu, spoluprácu a priestorové myslenie.

Tanečné hodiny striedajú pohybovú aktivitu s časom pre uvoľnenie tela aj mysle. Základom vyučovania tanca v Tralaškole je empatia, motivácia, pedagogický optimizmus, teda dôvera v študentove schopnosti. Na začiatku štúdia učiteľ študentov navádza slovne aj názorne, neskôr necháva realizovať ich fantáziu. Svojich študentov učíme technikám jednotlivých tanečných štýlov, ktoré sú základom ako pre tvorbu choreografie, tak aj pre schopnosť tanečnej improvizácie. Cieľom je vypestovať individuálne tanečné myslenie a konanie.

Pre koho je tanečný odbor určený?

Na štúdium tanca prijímame študentov od 4 rokov, ale aj starších, ktorých zaraďujeme do ročníka základného štúdia podľa veku a predpokladov. Prijímacia skúška pozostáva z cvičení primeraných veku, ktoré odhalia fyzické a rytmické možnosti, ale aj fantáziu a záujem o tanec.

Čo spolu objavíme?

V tralaškolskom tanečnom odbore vyučujeme tanec - klasický, ľudový, jazzový, moderný, scénický a voliteľné predmety show dance a hip hop. Študenti na hodinách pracujú s výrazom, technikou a akrobatickými prvkami, samozrejme podľa vekových a individuálnych možností. Vytvárame dostatočný priestor pre prezentáciu toho, čo sa študenti naučia, či už na ročníkových vystúpeniach v škole alebo na predstaveniach na profesionálnej divadelnej scéne. Tanečné súbory Tralaškoly sa pravidelne zúčastňujú slovenských a medzinárodných tanečných súťaží. Za posledné roky sme získali ocenenia na najvyšších miestach, dokonca aj na majstrovstvách Európy.