Náš tím

Mgr. Alica Rétiová

Zriaďovateľka školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Elena Vaculová

zástupkyňa riaditeľa školy, hudobný odbor / hra na klavíri

Ing. Michaela Hrončeková

ekonóm školy

Ing. Veronika Fusková, PhD.

asistentka riaditeľky školy

Zdenka Cucorová

hudobný odbor / hra na klavíri

vedúca umeleckej rady školy

Marta Uhlíková 

hudobný odbor / hra na husle

vedúca hudobného odboru

Mgr. Róbert Miček

výtvarný odbor

vedúci výtvarného odboru

Mgr. art. Monika Višňovská

tanečný odbor

vedúca tanečného odboru

Mgr. Zuzana Šemeláková

literárno-dramatický odbor

vedúca literárno - dramatického odboru

Katarína Bielická, DiS. art.

hudobný odbor / hlasová výchova, spev

Mgr. Richard Bönde

hudobný odbor / hra na gitare

František Březovják

hudobný odbor / hra na violončelo, na trúbku

Miloš Fojtík, DiS. art.

hudobný odbor/ klavír,korepetície

Krištof Kamenický, DiS. art.

hudobný odbor / hra na  gitare

Mgr. art. Barbora Kolářová

hudobný odbor / hra na flaute

Peter Kováč

hudobný odbor / hra na bicie nástroje a perkusie, rytmická dielnička

Mgr. Ildikó Kožíková

hudobný odbor / hra na flaute, hudobná náuka

Bc. Mária Kukučková, DiS. art.

hudobný odbor / hra na klavíri

Mgr. Mária Pešková

hudobný odbor / hlasová výchova, spev

Mária Bereczová, DiS. art.

hudobný odbor / hra na flaute

Mgr. Lucia Pullmanová

hudobný odbor / hudobná náuka, rytmická dielnička

Peter Stolárik 

hudobný odbor / hra na elektrickej gitare

Mgr. Monika Štrbová

hudobný odbor / hra na saxofón

Veronika Vencelová

hudobný odbor / hra na klavíri

Ondrej Vydarený, DiS. art.

hudobný odbor / hra na gitare, kapela

Ing. Juraj Vykroč

hudobný odbor / hra na basovej gitare, kapela

Mgr. Monika Koprdová

výtvarný odbor

Mgr. Klaudia Kysler Demanková 

výtvarný odbor

Soňa Mrázová 

výtvarný odbor / scénografický ateliér

Mgr. Júlia Živčić

výtvarný odbor

Mgr. Martin Štěpánek

výtvarný odbor / výtvarné médiá

Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.

tanečný odbor

Mgr. art. Juliana Svítková

literárno-dramatický odbor

Mgr. Jozef Velčický

recepcia školy

Lýdia Budinská

recepcia školy

Eva Košťálová

recepcia školy