Náš tím

Mgr. Alica Rétiová

zriaďovateľka školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Elena Vaculová

zástupkyňa riaditeľa školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Ing. Michaela Hrončeková

ekonómka školy

Ing. Veronika Fusková, PhD.

asistentka riaditeľky školy

Zdenka Cucorová

vedúca umeleckej rady školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Marta Uhlíková 

vedúca hudobného odboru

hudobný odbor / hra na husliach

Mgr. Róbert Miček

výtvarný odbor

vedúci výtvarného odboru

Mgr. art. Monika Višňovská

tanečný odbor

vedúca tanečného odboru

Mgr. Zuzana Šemeláková

literárno-dramatický odbor

vedúca literárno-dramatického odboru

Bc. Mária Bereczová, DiS. art.

hudobný odbor / hra na flaute

Katarína Bielická, DiS. art.

hudobný odbor / spev, hlasová výchova

Mgr. Richard Bönde

hudobný odbor / hra na gitare

Richard Bönde

hudobný odbor / klavírne korepetície

František Březovják

hudobný odbor / hra na violončele

Ema Demeterová

hudobný odbor / hra na klavíri, korepetície

Ondrej Debrecéni

hudobný odbor / hra na kontrabase

Jaroslav Dorotík

hudobný odbor / hra na saxofóne

Bc. Magdaléna Dzurňáková

hudobný odbor / hra na husliach, hudobná náuka

Bc. Dominika Ďurská, DiS. art.

hudobný odbor / spev, hlasová výchova

Miloš Fojtík, DiS. art.

hudobný odbor/ hra na klavíri, korepetície

Krištof Kamenický, DiS. art.

hudobný odbor / hra na gitare

Lucia Viktória Kmeťová

hudobný odbor / spev, hlasová výchova

Mgr. art. Barbora Kolářová

hudobný odbor / hra na flaute

Mgr. Ildikó Kožíková

hudobný odbor / hra na flaute, voliteľný predmet Flautičkári

Martin Kukučka

hudobný odbor / hra na bicie nástroje a perkusie, voliteľný predmet Rytmická dielnička

Bc. Mária Kukučková, DiS. art.

hudobný odbor / hra na klavíri

Mgr. Lucia Pullmanová

hudobný odbor / hudobná náuka, prípravné štúdium

Ondrej Vydarený, DiS. art.

hudobný odbor / hra na gitare, kapela

Ing. Juraj Vykroč

hudobný odbor / hra na basovej gitare, kapela

Mgr. Monika Koprdová

výtvarný odbor

Mgr. Klaudia Kysler Demanková 

výtvarný odbor

Soňa Mrázová 

výtvarný odbor / scénografický ateliér

Mgr. Martin Štěpánek

výtvarný odbor / výtvarné médiá

Mgr. Júlia Živčić

výtvarný odbor

Mgr. art. Zuzana Hubinská, PhD.

tanečný odbor

Bc. Dominika Ďurčová

literárno-dramatický odbor

Alexandra Kochanová, DiS. art.

literárno-dramatický odbor

Bc. Ladislav Réti

literárno-dramatický odbor

Mgr. Jozef Velčický

recepcia školy

Lýdia Budinská

recepcia školy

Eva Košťálová

recepcia školy