Náš tím

Mgr. Alica Rétiová

zriaďovateľka školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Elena Vaculová

zástupkyňa riaditeľa školy

hudobný odbor / hra na klavíri

Ing. Michaela Hrončeková

ekonómka školy

Ing. Veronika Fusková, PhD.

asistentka riaditeľky školy

Mgr. art. Barbora Kolářová

vedúca umeleckej rady školy

hudobný odbor / hra na flaute

Ondrej Vydarený, DiS. art.

vedúci hudobného odboru

hudobný odbor / hra na gitare, kapela

Mgr. Zuzana Mičeková

vedúca literárno-dramatického odboru

literárno-dramatický odbor

Mgr. art. Monika Višňovská

vedúca tanečného odboru

tanečný odbor

Mgr. Róbert Miček

vedúci výtvarného odboru

výtvarný odbor

Katarína Fojtíková, DiS. art.

hudobný odbor / spev, hlasová výchova

Mgr. Richard Bönde

hudobný odbor / hra na gitare

Zdenka Cucorová

hudobný odbor / hra na klavíri

Pavol Lazar, DiS. art.

hudobný odbor / hra na saxofóne, klarinete

Miloš Fojtík, DiS. art.

hudobný odbor/ hra na klavíri, korepetície

Mgr. Lenka Gálisová, PhD.

hudobný odbor / spev a hlasová výchova

literárno-dramatický odbor

MgA. Peter Palaj

hudobný odbor / hra na gitare

Mgr. Ildikó Kožíková

hudobný odbor / hra na flaute, voliteľný predmet Flautičkári

Matej Hamada, DiS. art.

hudobný odbor / hra na bicie nástroje a perkusie, voliteľný predmet Rytmická dielnička

Mgr. Lucia Pullmanová

hudobný odbor / hudobná náuka

Marta Uhlíková 

hudobný odbor / hra na husliach

Mgr. Andrea Brathová

výtvarný odbor

Mgr. Monika Koprdová

výtvarný odbor

Mgr. Klaudia Kysler Demanková 

výtvarný odbor

Natalia Bojčenko

hudobný odbor / hra na klavíri / korepetície

Soňa Mrázová 

výtvarný odbor / scénografický ateliér

Michal Lazár, Dis.art.

hudobný odbor / hra na husliach

Myroslav Yarema

hudobný odbor / hra na klavíri / korepetície

Mgr. Marek Štěpánek

výtvarný odbor / výtvarné médiá - počítačová grafika

Mgr. Ladislav Réti, DiS. art.

literárno-dramatický odbor

Bc. Dominika Ďurčová

literárno-dramatický odbor

hudobný odbor / obligátny klavír

Aurélia Fritzová

tanečný odbor

Veronika Vencelová

hudobný odbor / hra na klavíri

Mgr. Jozef Velčický

recepcia školy

Lýdia Budinská

recepcia školy