2% z dane

Občianske združenie  Tralaškola vzniklo popri našej škole na podporu umeleckého vzdelávania žiakov a učiteľov Tralaškoly. Sme radi, že naši žiaci sú kreatívni a zanietení, a preto s nimi  radi prekračujeme hranice tradičného vyučovania. Na všetky naše autorské projekty je potrebná finančná, materiálna a ľudská podpora, ktorú môže OZ Tralaškola zabezpečiť spolu s Vašou pomocou.

názov: ​Tralaškola
právna forma: občianske združenie
sídlo: Ďurková 18, 949 01 Nitra 
IČO: 50628844

Postup na poukázanie 1% / 2% / 3%. Ak ste: 

ZAMESTNANEC:
- do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. 
- potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. 
- prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
- obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04.2018 na daňový úrad
- poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. 
- ak Váš účtovník​ alebo Vy nepošle/te papiere priamo daňovému úradu, môžete ich priniesť do Trafačky a my ich pošleme za Vás 

FYZICKÁ OSOBA: 
- do 31.3.2018 podávate daňové priznanie ako fyzická osoba
- priamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 2%
- výška 2 percent musí byť minimálne 3.00€
- poukázať môžete aj 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali (! povinnou prílohou k daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti !) 

PRÁVNICKÁ OSOBA: 
- do 31.3.2017​ podávate daňové priznanie ako právnická osoba
- p​riamo v daňovom priznaní uveďte naše údaje ako príjemcu Vašich 1​% (2%)
- výška 1% (2%) musí byť​ minimálne 8.0​0€ 

ĎAKUJEME !