Microsoft Teams

Prihláste sa do MS Teams.

 

Milí rodičia a žiaci,
tu je krátky návod, ako sa prihlásiť pomocou Vašej osobnej e-mailovej adresy do Microsoft Teams našej školy tak, aby sme si čo najviac uľahčili dištančné vyučovanie.

V prvom rade je potrebné, aby Vás Váš učiteľ pozval do virtuálnej triedy - Teamu. Bez pozvánky v e-maili sa nemôžete prvýkrát prihlásiť. 

Ak máte e-mailovú adresu školy, ktorá už Teams používa

Pokiaľ už používate teams na Vašej základnej alebo strednej škole, prípadne univerzite, môže Vás Váš učiteľ pozvať pomocou tejto e-mailovej adresy. V takom prípade je prihlasovanie sa do Teams Tralaškoly najpohodlnejšie.

 

Ak máte e-mailovú adresu @gmail.com

Prihlásenie do webového rozhrania

Podmienkou pre úspešné prihlásenie je obdržanie pozvánky od Vášho učiteľa, v ktorej je tlačidlo na pridanie sa do Microsoft Teams. Toto tlačidlo stlačte, aby sa pozvánka uplatnila.

Prihlásenie do desktopovej aplikácie

V prvom rade si stiahnite aplikáciu MS Teams z tohto odkazu a nainštalujte si ju. Potom pokračujte podľa nasledujúceho videa:

 

Prihlásenie do Apple iPhone/iPad

Potrebujete si vytvoriť Microsoft konto s totožnou e-mailovou adresou, ako je tá, na ktorú ste dostali pozvánku. Konto si môžete vytvoriť kliknutím SEM. Pri vytvorení konta si tak isto vytvárate aj heslo od Microsoft konta - poznačte si ho.
Po úspešnom vytvorení si z Apple Store stiahnite appku Microsoft Teams a prihláste sa svojou e-mailovou adresou, následne zadajte heslo konta Microsoft, ktoré ste si práve vytvorili. Budete presmerovaní na Google prihlásenie, kde vyberte Vaše Google konto (s rovnakou adresou, ako máte v Microsoft konte) a následne zadajte heslo do svojho Google konta (heslo do e-mailovej schránky). V tej chvíli ste prihlásení.

Ak máte inú e-mailovú adresu

Prvé prihlásenie pre webovú aj desktopovú verziu

 

Nastavte si správne mikrofón a reproduktory

Vo webovej verzii

 

 

V desktopovej (nainštalovanej) verzii