I. adventný koncert

Prvý adventný koncert z cyklu adventných koncertov Tralaškoly sa konal 1.12.2016 v koncertnej sále Tralaškoly.