Maťko a Kubko - Divadelno-hudobno-tanečné predstavenie - Staré divadlo 13.12.2014

Námet  troch rozprávok Marianny  Grznárovej o Maťkovi a Kubkovi a prístup tralaškolskej syntézy divadla, pohybu, výtvarného spracovania a hudby sa stali základom úspešnej premiéry: bábky študentov z tvorivého ateliéru Sone Mrázovej, scéna a rekvizity Petra Reháka, hudobné naštudovanie pôvodnej hudby v úprave Mareka Štrbáka a v prevedení Detského sláčikového orchestra a aj rockovej kapely, choreografie Moniky Višňovskej a réžia a scenár Ľudky Trenklerovej. Za predstavením je celý tím učiteľov a študentov, veľa času nad rámec bežného vyučovania, veľa spoločných zážitkov, nadšenia aj napätia, ako to celé dopadne. A na premiére v Starom divadle K. Spišáka to dopadlo výborne a tešili sme sa na príležitosť každej ďalšej reprízy.