Ateliér Sone Mrázovej sa predstavuje

DOmáce práce žiakov ako výsledok online výuky na diaľku z ateliéru Sone Mrázovej.