Súťaž domácich prác žiakov výtvarného odobru

Tralaškola vyhlasuje výtvarnú súťaž domácich prác žiakov výtvarného odboru spojenú s facebookovým hlasovaním.

Téma tohtoročnej súťaže je "Tralaškola".

Práce je možné odovzdať do 31. januára v technike kresba, maľba, grafika, kombinovaná technika.