Úspech z klavírnej súťaže

GRATULUJEME!


Simon Burcl z klavírnej triedy Zdenky Cucorovej včera 2. 12. 2020 v Bratislave získal 2. miesto v klavírnej suťaži Mladí klaviristi, ktorá sa konala za prísnych hygienických opatrení.
Simonovi aj pani učiteľke blahoželáme!