TLAČIVÁ potrebné pre vstup do budovy

Milí rodičia a žiaci!


V pondelok 12. 4. 2021 obnovujeme prezenčnú výučbu v hudobnom odbore školy v nástrojových triedach pre žiakov 1. stupňa základnej školy. Dištančná forma štúdia pokračuje v hudobnom odbore v triedach dychových nástrojov a spevu a v povinnom predmete Hudobná náuka.

Do školy vstupujú žiaci za dodržania hygienických opatrení a rodičom podpísaným čestným vyhlásením o zdravotnom stave. 
 

Pre umožnenie vstupu do budovy podľa nariadenia Ministerstva školstva je potrebné preukázať sa nasledovnými dokumentami:

1. - Čestné vyhlásenie o zdravotnom stave zákonného zástupcu

2. - K nahliadnutiu - negatívny výsledok testu zákonného zástupcu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní

Žiaci I. stupňa ZŠ sa podľa nariadenia netestujú, rodič v čestnom vyhlásení potvrdzuje ich dobrý zdravotný stav.

 

Ďakujeme, že nám pomáhate chrániť žiakov aj učiteľov našej školy!

Tešíme sa na Vás opäť v Tralaškole!