Seminár s Mgr. art. Katarínou Dučai

13. marca 2020 sa v Tralaškole bude konať ďalší zo série seminárov pre pedagógov - flautistov.

Mgr. art. Katarína Dučai v rámci semináru Zobcová flauta v intepretačnej praxi oboznámi s významom výučby zobcovej flauty na základnom stupni, predstaví základy dychovej a prstovej techniky a interpretačnej praxe.